ozgurdeniz:

h e r  g e c ei n a n  h e r g e c ee r i r i m  d u d a k l a r ı n d a …k u y t u l a r ı m d a ,s e n  k e ş f e d e r k e n  b e n in e f e s i m  y e t m i y o r , a ğ z ı m d a k is i g a r a m d a n  s o n  b i r  d e f a  ç e k m e y e …n e f e s i m  k e s i l i y o r ,b a ş ı n l a  a r a m d ab i r  k a r ı ş  m e s a f e,d o k u n a m a d a n  s a ç l a r ı n ak a n ı m  ç e k i l i y o r,t i t r e r k e n  d i z l e r i m  i ç  ç e k e r e kg ö z l e r i m  k a p a n ı y o r …a l  a r t ı k  d u d a k l a r ı n ı na r a s ı n a , ç e k ş u n d a n  b i r  n e f e sa ğ z ı n ı n  t u z l u  t a d ı , d e ğ i ş s i n …ö z g ü r  d e n i z
———————————-
'uyku tutmuyor.göz kapaklarımın arasına sıkışmış bir kadın var.çık oradan, derdim ona diyebilseydim.neylersiniz ki boğazıma da bir kadın kaçmış.'
eduardo galeano

ozgurdeniz:

h e r  g e c e
i n a n  h e r g e c e
e r i r i m  d u d a k l a r ı n d a …
k u y t u l a r ı m d a ,
s e n  k e ş f e d e r k e n  b e n i
n e f e s i m  y e t m i y o r , a ğ z ı m d a k i
s i g a r a m d a n  s o n  b i r  d e f a  ç e k m e y e …
n e f e s i m  k e s i l i y o r ,
b a ş ı n l a  a r a m d a
b i r  k a r ı ş  m e s a f e,
d o k u n a m a d a n  s a ç l a r ı n a
k a n ı m  ç e k i l i y o r,
t i t r e r k e n  d i z l e r i m  i ç  ç e k e r e k
g ö z l e r i m  k a p a n ı y o r …
a l  a r t ı k  d u d a k l a r ı n ı n
a r a s ı n a , ç e k ş u n d a n  b i r  n e f e s
a ğ z ı n ı n  t u z l u  t a d ı , d e ğ i ş s i n

ö z g ü r  d e n i z

———————————-

'uyku tutmuyor.göz kapaklarımın arasına sıkışmış bir kadın var.çık oradan, derdim ona diyebilseydim.neylersiniz ki boğazıma da bir kadın kaçmış.'

eduardo galeano

senvebenbir.

huysuzvehakli:

Sen ve ben bir yaz akşamı, balkonda

diğer balkonlardan gelen çatal bıçak seslerini dinleyip huzur bulan

bir zenon paradoksuyuz.

Katetmem gereken yolun, geriye hep yarısı kaldığından sana ulaşmama,

Aşil olmanın hakkını veremiyorum.

Oysa bitse bu yol, ucunda ellerin var.

Ki ellerini anlıyorum…

1gecevakti

hcryvz:

beni üzme

kendini de benimle üzme

sözümüzü üşütme

fazla açılma benden

çok açılma bana da

kendine de fazla açılıp da

içine düşme

geçmişe gül gönder

unutma

anılar da su ister

anılara iyi bak

bana bak

beni tut

bana tutun

beni orda burda

beni şunda bunda

unutma

bak

beni yor hasretinle sevginle yor

sevgisizlik ayrılıktan daha zor

dilediğin kadar acıt canımı

yokluğun da varlığın da yetmiyor

s e n i  i ç i m e  ç e k t i m  1  n e f e s t e

happy birthday che june 14, 1928
hasta la victoria siempre
—-
yoksula gülmedim
zenginliğe özenmedim
faşistleri sevmedim
ezilenleri dövmedim
ben devrimci doğdum

devrimci öleceğim…

happy birthday che june 14, 1928

hasta la victoria siempre

—-

yoksula gülmedim

zenginliğe özenmedim

faşistleri sevmedim

ezilenleri dövmedim

ben devrimci doğdum

devrimci öleceğim…

when she walks the revolution’s comingin her kiss i taste the revolution.

when she walks the revolution’s coming
in her kiss i taste the revolution.

eşek, kral ve ben belli yarın öleceğiz eşek açlıktan ölecek kral içi sıkıldığından aşktan ölecek elbet bendeniz.

yazar elbet isimlerimizi zamanın karatahtasına bir parmak tebeşir eşek diye, kral diye, adam diye kavaklardan esen rüzgâr bize doğru seslenir.
eşek kral ve ben elbet ölürüz yarına eşek açlıktan ölür elbet kral içi sıkılır ölür ben aşkımdan ölürüm bir mayıs ayına.
belli kirazdır yaşamak çekirdek ölüm işte kiraz ağacıdır aşk.
…
jacques prévert

eşek, kral ve ben 
belli yarın öleceğiz 
eşek açlıktan ölecek 
kral içi sıkıldığından 
aşktan ölecek elbet 
bendeniz.

yazar elbet isimlerimizi 
zamanın karatahtasına 
bir parmak tebeşir 
eşek diye, kral diye, adam diye 
kavaklardan esen rüzgâr 
bize doğru seslenir.

eşek kral ve ben 
elbet ölürüz yarına 
eşek açlıktan ölür elbet 
kral içi sıkılır ölür 
ben aşkımdan ölürüm 
bir mayıs ayına.

belli kirazdır yaşamak 
çekirdek ölüm işte 
kiraz ağacıdır aşk.

jacques prévert

benden sonra kuşlara iyi bakın..
…
nilgün marmara

benden sonra kuşlara iyi bakın..

nilgün marmara

ruyeasiman:

tek isteğim arabayla güneydoğuya yol almak. kürtçe şarkılar türküler dinlemek. bunun dışında bir hayalim yok.