ellerinde türk bayrakları, atatürk posterleri..


6 - 7 eylül olayları değil /  #Altı7EylulKatliamı #Altı7EylülVahseti
bu insanları biliyoruzbunları tanıyoruz,bizimle beraber yaşıyor , bizimle beraber nefes alıyor,aramızda dolaşıyorlar..dün olduğu gibi bugün de faşizm kol geziyor aramızda.bazısı atatürk’ü , bazısı muhammed’i bahane eder ama hepisinin ortak noktaları aynı;para + mal hırsı + yobazlık + faşizm + sürü psikolojisi + genetik kodlar + yağma alışkanlığı + derin devlet + derin siyaset = 6 - 7 eylül vahşeti6 - 7 eylül olayları değil / 6 - 7 eylül vahşeti
Zoom Info
ellerinde türk bayrakları, atatürk posterleri..


6 - 7 eylül olayları değil /  #Altı7EylulKatliamı #Altı7EylülVahseti
bu insanları biliyoruzbunları tanıyoruz,bizimle beraber yaşıyor , bizimle beraber nefes alıyor,aramızda dolaşıyorlar..dün olduğu gibi bugün de faşizm kol geziyor aramızda.bazısı atatürk’ü , bazısı muhammed’i bahane eder ama hepisinin ortak noktaları aynı;para + mal hırsı + yobazlık + faşizm + sürü psikolojisi + genetik kodlar + yağma alışkanlığı + derin devlet + derin siyaset = 6 - 7 eylül vahşeti6 - 7 eylül olayları değil / 6 - 7 eylül vahşeti
Zoom Info
ellerinde türk bayrakları, atatürk posterleri..


6 - 7 eylül olayları değil /  #Altı7EylulKatliamı #Altı7EylülVahseti
bu insanları biliyoruzbunları tanıyoruz,bizimle beraber yaşıyor , bizimle beraber nefes alıyor,aramızda dolaşıyorlar..dün olduğu gibi bugün de faşizm kol geziyor aramızda.bazısı atatürk’ü , bazısı muhammed’i bahane eder ama hepisinin ortak noktaları aynı;para + mal hırsı + yobazlık + faşizm + sürü psikolojisi + genetik kodlar + yağma alışkanlığı + derin devlet + derin siyaset = 6 - 7 eylül vahşeti6 - 7 eylül olayları değil / 6 - 7 eylül vahşeti
Zoom Info
ellerinde türk bayrakları, atatürk posterleri..


6 - 7 eylül olayları değil /  #Altı7EylulKatliamı #Altı7EylülVahseti
bu insanları biliyoruzbunları tanıyoruz,bizimle beraber yaşıyor , bizimle beraber nefes alıyor,aramızda dolaşıyorlar..dün olduğu gibi bugün de faşizm kol geziyor aramızda.bazısı atatürk’ü , bazısı muhammed’i bahane eder ama hepisinin ortak noktaları aynı;para + mal hırsı + yobazlık + faşizm + sürü psikolojisi + genetik kodlar + yağma alışkanlığı + derin devlet + derin siyaset = 6 - 7 eylül vahşeti6 - 7 eylül olayları değil / 6 - 7 eylül vahşeti
Zoom Info

ellerinde türk bayrakları, atatürk posterleri..

6 - 7 eylül olayları değil /  #Altı7EylulKatliamı #Altı7EylülVahseti

bu insanları biliyoruz
bunları tanıyoruz,
bizimle beraber yaşıyor , bizimle beraber nefes alıyor,
aramızda dolaşıyorlar..
dün olduğu gibi bugün de faşizm kol geziyor aramızda.
bazısı atatürk’ü , bazısı muhammed’i bahane eder ama hepisinin ortak noktaları aynı;

para + mal hırsı + yobazlık + faşizm + sürü psikolojisi + genetik kodlar + yağma alışkanlığı + derin devlet + derin siyaset = 6 - 7 eylül vahşeti

6 - 7 eylül olayları değil / 6 - 7 eylül vahşeti

6 - 7 eylül olayları değil /  #Altı7EylulKatliamı #Altı7EylülVahseti
bu insanları biliyoruzbunları tanıyoruz,bizimle beraber yaşıyor , bizimle beraber nefes alıyor,aramızda dolaşıyorlar..dün olduğu gibi bugün de faşizm kol geziyor aramızda.bazısı atatürk’ü , bazısı muhammed’i bahane eder ama hepisinin ortak noktaları aynı;para + mal hırsı + yobazlık + faşizm + sürü psikolojisi + genetik kodlar + yağma alışkanlığı + derin devlet + derin siyaset = 6 - 7 eylül vahşeti6 - 7 eylül olayları değil / 6 - 7 eylül vahşeti
Zoom Info
6 - 7 eylül olayları değil /  #Altı7EylulKatliamı #Altı7EylülVahseti
bu insanları biliyoruzbunları tanıyoruz,bizimle beraber yaşıyor , bizimle beraber nefes alıyor,aramızda dolaşıyorlar..dün olduğu gibi bugün de faşizm kol geziyor aramızda.bazısı atatürk’ü , bazısı muhammed’i bahane eder ama hepisinin ortak noktaları aynı;para + mal hırsı + yobazlık + faşizm + sürü psikolojisi + genetik kodlar + yağma alışkanlığı + derin devlet + derin siyaset = 6 - 7 eylül vahşeti6 - 7 eylül olayları değil / 6 - 7 eylül vahşeti
Zoom Info
6 - 7 eylül olayları değil /  #Altı7EylulKatliamı #Altı7EylülVahseti
bu insanları biliyoruzbunları tanıyoruz,bizimle beraber yaşıyor , bizimle beraber nefes alıyor,aramızda dolaşıyorlar..dün olduğu gibi bugün de faşizm kol geziyor aramızda.bazısı atatürk’ü , bazısı muhammed’i bahane eder ama hepisinin ortak noktaları aynı;para + mal hırsı + yobazlık + faşizm + sürü psikolojisi + genetik kodlar + yağma alışkanlığı + derin devlet + derin siyaset = 6 - 7 eylül vahşeti6 - 7 eylül olayları değil / 6 - 7 eylül vahşeti
Zoom Info

6 - 7 eylül olayları değil /  #Altı7EylulKatliamı #Altı7EylülVahseti

bu insanları biliyoruz
bunları tanıyoruz,
bizimle beraber yaşıyor , bizimle beraber nefes alıyor,
aramızda dolaşıyorlar..
dün olduğu gibi bugün de faşizm kol geziyor aramızda.
bazısı atatürk’ü , bazısı muhammed’i bahane eder ama hepisinin ortak noktaları aynı;

para + mal hırsı + yobazlık + faşizm + sürü psikolojisi + genetik kodlar + yağma alışkanlığı + derin devlet + derin siyaset = 6 - 7 eylül vahşeti

6 - 7 eylül olayları değil / 6 - 7 eylül vahşeti

6 - 7 eylül olayları değil /  #Altı7EylulKatliamı #Altı7EylülVahseti

bu insanları biliyoruzbunları tanıyoruz,bizimle beraber yaşıyor , bizimle beraber nefes alıyor,aramızda dolaşıyorlar..dün olduğu gibi bugün de faşizm kol geziyor aramızda.bazısı atatürk’ü , bazısı muhammed’i bahane eder ama hepisinin ortak noktaları aynı;para + mal hırsı + yobazlık + faşizm + sürü psikolojisi + genetik kodlar + yağma alışkanlığı + derin devlet + derin siyaset = 6 - 7 eylül vahşeti6 - 7 eylül olayları değil / 6 - 7 eylül vahşeti

6 - 7 eylül olayları değil /  

bu insanları biliyoruz
bunları tanıyoruz,
bizimle beraber yaşıyor , bizimle beraber nefes alıyor,
aramızda dolaşıyorlar..
dün olduğu gibi bugün de faşizm kol geziyor aramızda.
bazısı atatürk’ü , bazısı muhammed’i bahane eder ama hepisinin ortak noktaları aynı;

para + mal hırsı + yobazlık + faşizm + sürü psikolojisi + genetik kodlar + yağma alışkanlığı + derin devlet + derin siyaset = 6 - 7 eylül vahşeti

6 - 7 eylül olayları değil / 6 - 7 eylül vahşeti

kadın gider ve bunun şiir olduğu söylenir
yaz biter kadın giderse, bunun sonu şiirdir
eylül yazdan terkedilmişti, şiirse haziranda
şiirdir söylenir, yazdır biter, kadındır gider 
bütün kadınlar şiiri bir kadına terkeder!
…
haydar ergülen - eylül

kadın gider ve bunun şiir olduğu söylenir

yaz biter kadın giderse, bunun sonu şiirdir

eylül yazdan terkedilmişti, şiirse haziranda

şiirdir söylenir, yazdır biter, kadındır gider 

bütün kadınlar şiiri bir kadına terkeder!

haydar ergülen - eylül

ozgurdeniz:

h e r  g e c ei n a n  h e r g e c ee r i r i m  d u d a k l a r ı n d a …k u y t u l a r ı m d a ,s e n  k e ş f e d e r k e n  b e n in e f e s i m  y e t m i y o r , a ğ z ı m d a k is i g a r a m d a n  s o n  b i r  d e f a  ç e k m e y e …n e f e s i m  k e s i l i y o r ,b a ş ı n l a  a r a m d ab i r  k a r ı ş  m e s a f e,d o k u n a m a d a n  s a ç l a r ı n ak a n ı m  ç e k i l i y o r,t i t r e r k e n  d i z l e r i m  i ç  ç e k e r e kg ö z l e r i m  k a p a n ı y o r …a l  a r t ı k  d u d a k l a r ı n ı na r a s ı n a , ç e k ş u n d a n  b i r  n e f e sa ğ z ı n ı n  t u z l u  t a d ı , d e ğ i ş s i n …ö z g ü r  d e n i z
———————————-
'uyku tutmuyor.göz kapaklarımın arasına sıkışmış bir kadın var.çık oradan, derdim ona diyebilseydim.neylersiniz ki boğazıma da bir kadın kaçmış.'
eduardo galeano

ozgurdeniz:

h e r  g e c e
i n a n  h e r g e c e
e r i r i m  d u d a k l a r ı n d a …
k u y t u l a r ı m d a ,
s e n  k e ş f e d e r k e n  b e n i
n e f e s i m  y e t m i y o r , a ğ z ı m d a k i
s i g a r a m d a n  s o n  b i r  d e f a  ç e k m e y e …
n e f e s i m  k e s i l i y o r ,
b a ş ı n l a  a r a m d a
b i r  k a r ı ş  m e s a f e,
d o k u n a m a d a n  s a ç l a r ı n a
k a n ı m  ç e k i l i y o r,
t i t r e r k e n  d i z l e r i m  i ç  ç e k e r e k
g ö z l e r i m  k a p a n ı y o r …
a l  a r t ı k  d u d a k l a r ı n ı n
a r a s ı n a , ç e k ş u n d a n  b i r  n e f e s
a ğ z ı n ı n  t u z l u  t a d ı , d e ğ i ş s i n

ö z g ü r  d e n i z

———————————-

'uyku tutmuyor.göz kapaklarımın arasına sıkışmış bir kadın var.çık oradan, derdim ona diyebilseydim.neylersiniz ki boğazıma da bir kadın kaçmış.'

eduardo galeano

senvebenbir.

huysuzvehakli:

Sen ve ben bir yaz akşamı, balkonda

diğer balkonlardan gelen çatal bıçak seslerini dinleyip huzur bulan

bir zenon paradoksuyuz.

Katetmem gereken yolun, geriye hep yarısı kaldığından sana ulaşmama,

Aşil olmanın hakkını veremiyorum.

Oysa bitse bu yol, ucunda ellerin var.

Ki ellerini anlıyorum…

1gecevakti

hcryvz:

beni üzme

kendini de benimle üzme

sözümüzü üşütme

fazla açılma benden

çok açılma bana da

kendine de fazla açılıp da

içine düşme

geçmişe gül gönder

unutma

anılar da su ister

anılara iyi bak

bana bak

beni tut

bana tutun

beni orda burda

beni şunda bunda

unutma

bak

beni yor hasretinle sevginle yor

sevgisizlik ayrılıktan daha zor

dilediğin kadar acıt canımı

yokluğun da varlığın da yetmiyor

s e n i  i ç i m e  ç e k t i m  1  n e f e s t e

happy birthday che june 14, 1928
hasta la victoria siempre
—-
yoksula gülmedim
zenginliğe özenmedim
faşistleri sevmedim
ezilenleri dövmedim
ben devrimci doğdum

devrimci öleceğim…

happy birthday che june 14, 1928

hasta la victoria siempre

—-

yoksula gülmedim

zenginliğe özenmedim

faşistleri sevmedim

ezilenleri dövmedim

ben devrimci doğdum

devrimci öleceğim…